Ved manglende internet forbindelse,  kan Pos4Uniconta kører Offline.
Med basale funktioner.

Pos4Uniconta kassedel virker også når der ikke er adgang til internettet:
Hvis dit internet er nede, kan man benytte de basale funktioner.
Så snart der er adgang til nettet igen, vil programmet selv synkronisere sine data til backend og sluttelig opdatere med Uniconta - finanstransaktioner- lagertræk og henter aktuel lagerbeholdning.